Adner Martin

Namn:Martin Adner

E-post:martin.adner@gmail.com

Telefon:0702 819545

Kennelnamn:Goldflames

Födelseår:1977

Yrke:GIS-Ingenjör

Auktoriserad exteriördomare, år:2018

Har dömt i följande länder:Sverige, Norge, Danmark, England

Vilka språk talar du:Engelska och Svenska

Dömer följande raser:I G7: Breton, Irl röd setter, Bracco Italiano, Spinone, Stabijhoun, Weimaraner.I G8: Am Cocker, Chesapeake bay retiver, Clumber Spaniel, Curly Coated retriver, Eng Cocker Spaniel, Eng Springer Spaniel, Field Spaniel, Flatcoated Retriver, Wachtelhund, Golden Retriver, Labrador Retriver, Nova Scotia Duck Tolling Retriver, Sussex Spaniel, Welsh Springer SpanielG9: Cavalier King Charles Spaniel, King charles spaniel

Har haft hund sedan:Sedan jag va 9år.

Egna raser:Am Cocker, Eng Cocker, Springer Spaniel, Labrador,Chesapeake bay retriver, Breton och Bracco Italiano

Har/har haft uppfödning av följande raser:Eng Cocker, Eng Springer, Am Cocker, Chesapeake bay retriver

Har/har haft avelshundar av följande raser:Eng Cocker, Eng Springer, Labrador

Egna framgångsrika hundar:

Övriga intressen:Jakt, havslivräddning och träning