Examination

I enlighet med tidigare beviljad ansökan planerar Svenska domarföreningens lokalavdelning Domare i Syd en examinations- och utbildningsdag på grosser schweizer sennenhund och berner sennenhund.

Datum är satt till 6 juni och platsen blir Hässleholmsgården i Hässleholm.

Examinatorer: Jan Herngren och Eva L-Borg.

Anmälda till examination på grosser:
Monika Åkesson, Karin Sjöholm Östlund, Jens Karlsson och Jeanett Lemmeke.

Anmälda till examination på berner:

Efter examinationerna blir det, som aviserat tidigare, presentation av raserna med elevtjänststatus. Examinatorerna är också föreläsare.

Exakt tidsschema bestäms senare, när vi vet hur många som anmäler sig, men vi planerar att starta med grosser kl 12. Om några anmäler sig på berner tar vi dem på förmiddagen.

  • Anmälan till examination (utöver ovanstående) görs till Ulrika Henriksson på kansliet.
  • Anmälan till raspresentationerna görs till Marie Gadolin, marie.gadolin@gmail.com senast 4 juni.

Röstånga den 3 maj
Marie Gadolin


I enlighet med beviljad ansökan planerar Svenska domarföreningens lokalavdelning Domare i Väst en examinations- och utbildningsdag på Chesapeake Bay Retriever.

Datum är satt till 28 juni och platsen är Boråsutställningen med start kl 18.00.

  • Anmälan till examination (utöver ovanstående) görs till Ulrika Henriksson på kansliet.
  • Anmälan till raspresentationen/information görs till Jennie Andersson, dreammaxkennel@gmail.com.