SDF

Välkommen till Svenska Domarföreningen

  • Är du medlem och vill ha din information med text och bild på hemsidan? Fyll i formuläret.
  • För att ta reda på exakt vilka raser en domare dömer, kan du klicka dig vidare HÄR.
  • För uppdateringar och underhåll, kontakta helene@dogjudges.com.

Svenska Domarföreningen är en sammanslutning för utställningsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben. Den är ett närstående organ till SKK med en målsättning som till alla väsentliga delar överensstämmer med SKKs.

Svenska Domarföreningen bidrar till att skapa och vidmakthålla en hög kvalitet hos dess medlemmar i deras egenskap av utställningsdomare, tillvaratar deras intressen som utställningsdomare, särskilt i frågor av för domarna gemensam karaktär, samt företräder dem i SKK.

Svenska Domarföreningens syfte förverkligas bl.a. genom att aktivt verka för en god grund- och vidareutbildning som domare genom bl.a. domarkonferenser, kurser, medverkan i framställning av läromedel och kursprogram m.m.

Domarföreningen utgör även remissorgan i frågor som berör domarutbildningen, samt i ärenden som har med domarnas verksamhet att göra.

Domarna publicerade på denna sida är medlemmar i i organisationen, men representerar inte hela Sveriges domarkår. All information som publiceras på dessa sidor är baserade på information från domarna själva. Domarföreningen påtar sig inte ansvar för uppgifternas korrekthet.