Lindström Maria

Namn:
Maria Lindström

E-post:
maria.ronnlund.2@umea.se

Kennelnamn:
Martenlake’s kennel

Födelseår:
1974

Yrke:
Förstelärare i matematik

Auktoriserad exteriördomare, år:
2012

Har dömt i följande länder:
Sverige och Norge

Vilka språk talar du:
Svenska och engelska

Dömer följande raser:
Leonberger, Grand Danois och Newfoundland

Har haft hund sedan:
1990

Egna raser:
Leonberger

Har/har haft uppfödning av följande raser:
Leonberger

Har/har haft avelshundar av följande raser:
Leonberger

Egna framgångsrika hundar:
Bland annat stamtiken på Martenlake’s kennel:
Intuch, Norduch, WW-03, FinV -02 Remröd’s Moya Magnifica
SEuch, NO Uch, SEVCh Lejonklippans Costa Nada av Quincy

CIB, Norduch, LT Ch, EE Ch Martenlake’s Moyo Veni Vidi Vici
Such, Finuch, EECh Martenlake’s Moyo Dictum Factum
SEuch Martenlake’s Final Mojo Magnifico

Övriga intressen: