Nylander Marie

Namn:
Marie Nylander

E-post:
eirams.mny@gmail.com

Webbplats:
http://www.eirams.com

Kennelnamn:
Eirams

Födelseår:
1959

Yrke:
Verksamhetscontroller

Auktoriserad exteriördomare, år:
2005

Har dömt i följande länder:
Sverige, Danmark, Norge

Vilka språk talar du:
Svenska och engelska

Dömer följande raser:
Gruppallrounder grupp 7
Samtliga stövarraser
Drever
Beagle
Några bassetraser, är i vidareutbildning

Har haft hund sedan:

Egna raser:
Breton samt makens schillerstövare och strävhåriga vorsteh

Har/har haft uppfödning av följande raser:
Breton

Har/har haft avelshundar av följande raser:
Breton

Egna framgångsrika hundar:
J SE UCh SE LCH SphIII Rusticolus Fanta
J SE UCh Keerens Nicky
J LP1 SE UCh DK UCh INT UCh Eirams Yrsa Yrhätta
J SEJCh SE UCh LP1 NO UCh Eirams Wakna Wimsa
J NordJV-03 NordV-03 SEV-05 NordV-07 NORDoINT UCh SEV-99 NordV-99 Eirams Unika Unni
J Nord UCh CIB CIE SE JCh NO V-12 Eirams Raska Rivjärn
J JWW-10 Nord V-141 SE V-12 SE VV-17o18 VWW-17 Ebene des Amis de la Lande
J SE JCh SE UCh Eirams Heta Herta

Övriga intressen:
Trädgård, jakt